Producent stołów industrialnych, loftowych, designerskich – stoły ręcznie robione

Stoły industrialne, loftowe i designerskie

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) poniżej wskazujemy, na jakich zasadach przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe.

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administrator serwisu sowacki.pl?

Spółka przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię lub imiona
 • Nazwisko
 • Dane do logowania
 • Adres zamieszkania lub dostawy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą one przetwarzane, jest

Janusz Sowacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Janusz Sowacki Handel, na podstawie wpisu do CEIDG www.firma.gov.pl
Adres: ul. Dworcowa 1a, 62-420 Strzałkowo

NIP: 6671662820
Regon: 301133923

www.sowacki.pl
tel.: +48 603 583 798
e-mail:  

(dalej jako „My” albo „Fabryka Stołów Sowacki”).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

W ramach swojej działalności przetwarzamy dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fabryka Stołów Sowacki jako administratora danych tj.: w celu realizacji praw i obowiązków Sprzedawcy, dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia lub obrony przed roszeniami, marketingu usług własnych, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z korzystaniem z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu sowacki.pl oraz wykonywaniem zdalnej komunikacji w związku z zawartą z nami odrębną umową sprzedaży i umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu wykonywania umów zawieranych przez Fabrykę Stołów Sowacki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wypełniając obowiązki prawne ciążące na Fabryce Stołów Sowacki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. jeśli poprosimy Pana/Panią o zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w celu wskazanym przy proszeniu o taką zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Panem/Panią lub wykonanie określonych czynności. Z kolei w zakresie danych osobowych, co do których poprosimy Pana/Panią o zgodę – ich podanie będzie w pełni dobrowolne i uzależnione od Pana/Pani uznania.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotami, którym Spółka może udostępnić Pana/Pani dane, mogą być (a) podmioty współpracujące z Fabryką Stołów Sowacki i wspierające nas w zapewnieniu jej funkcjonowania (tzw. procesorzy, którzy będą przetwarzać dane osobowe w celach przez nas wyznaczonych) oraz (b) inni administratorzy, którym – w określonych sytuacjach – możemy udostępnić Pana/Pani dane osobowe; (c) Zaufani Partnerzy, których lista została ujęta w treści Regulaminu korzystania z Serwisu sowacki.pl. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być zatem podmioty, które zapewniają nam usługi prawne, informatyczne i teleinformatyczne, telekomunikacyjne, usługi finansowe lub finansowo-księgowe, zapewniają obsługę Klienta lub realizację Zamówień, dostarczają oprogramowanie niezbędne do przetwarzania danych oraz systemy chmurowe, w których przechowywane są dane, zapewniają usługi ubezpieczeniowe, przewozowe, konsultingowe, audytorskie, pocztowe czy kurierskie.

Gdzie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane przez nas poza teren Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tylko w przypadkach uzgodnionych z nami – jako Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Jak długo Spółka przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

 1. do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Fabryki Stołów Sowacki jako administratora danych,
 2. do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych,
 3. do upływu czasu, w którym Fabryka Stołów Sowacki jest prawnie zobowiązana do kontynuowania przetwarzania (w szczególności przechowywania) danych osobowych,
 4. do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych,
 5. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli odbywa się ono wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

Fabryka Stołów Sowacki zapewnia realizację Pana/Pani praw wynikających z RODO – na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Pani: prawo dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie (cofnięcie takie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Wszystkie wskazane prawa może Pan/Pani zrealizować dostarczając nam pisemne żądanie lub kontaktując się z nami w tej sprawie mailowo pod adresem:   (konieczna może okazać się Pani/Pani identyfikacja).

Ma Pan/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) i do tego organu można wnieść skargę na działania Administratora, jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzając Pana/Pani dane osobowe naruszamy obowiązujące przepisy prawa.

Nie profilujemy Pana/Pani danych osobowych.

Formularz zapytania

(* Pola obowiązkowe)

Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem

Producent stołów industrialnych

Fabryka stołów Sowacki

62-420 Strzałkowo
ul. Dworcowa 1a
NIP: 667-166-28-20
Regon: 301133923

Janusz Sowacki
tel.: 603 583 798
 
www.sowacki.pl

Zapraszamy do naszego salonu w Strzałkowie.
Gwarantujemy własny transport na terenie Polski.